Cho e hỏi do tình hinh dịch covit như vậy cty k Cho mình đi làm. Từ lúc mang thai tới lúc nghĩ k đóng đủ bảo hiểm 6thang như vậy có được k?lo lắng