Các mom thông thái cho e hỏi ,nước ối e hơi vẩn đục ,làm tn nước ối trong ạ .e tuần 19ư5d