T đang bầu 31 tuần ở Hà Nội, mà phân vân vụ tiêm phòng vắc xin covid quá. Có mom nào tiêm rồi thì chia sẻ ít kinh nghiệm đi ạ