Các mom cho e hỏi ăn gì hoặc ngũ cốc nào giúp sữa mát và đặc vậy ạ?