Nhạc thai giáo 3 tháng đầu, 3 tháng giữa, 3 tháng cuối

Mời mẹ cùng cho thai nhi nghe nhạc thai giáo không quảng cáo với album đặc biệt này nhé, album chứa những bản nhạc thai giáo dễ ngủ, rất phù hợp để mẹ nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt mỏi
Vào nghe Lưu lại
Để cạnh bụng và mở loa ngoài
Âm lượng vừa phải, đủ nghe
Không dùng tai nghe úp vào bụng nước ối khuếch đại âm thanh không tốt cho thính giác thai nhi Đọc thêm...
Cách nghe nhạc thai giáo hiệu quả
Thai giáo là gì & bắt đầu như thế nào?
# Tiêu đề
1 Ambient Music For Babies 00:40
2 Baby Bedtime Lullabies 00:43
3 Baby Dreamland 00:40
4 Baby Einstein 00:40
5 Baby Lullabies 00:40
6 Baby Lullaby Sleep Music 00:40
7 Baby Music For Sleep 00:40
8 Baby Music Therapy 00:40
9 Baby Music 00:41
10 Baby Piano Lullaby 00:45
11 Baby Relax 00:40
12 Baby Relaxation Music 00:40
13 Baby Sleep Music 00:40
14 Baby Sleep Songs 00:44
15 Baby Sleeping Lullaby 00:43
16 Baby Sleeping Music 00:42
17 Baby Sleeping 00:43
18 Baby Song For Sleep 00:43
19 Baby Songs 00:41
20 Bedtime Baby 00:40
21 Bedtime Music 00:40
22 Bedtime Songs 00:42
23 Calm Your Baby 00:41
24 Calming Music For Babies 00:41
25 Children's Song 00:41
26 Help Your Baby Fall Asleep 00:40
27 Hush Little Baby 00:40
28 Lullabies 00:40
29 Lullaby For Sleep 00:43
30 Music For Babies 00:40
31 Natural Sleep Aid 00:40
32 Nighttime Music 00:40
33 Nursey Rhyme 00:40
34 Nursey Rhymes 00:41
35 Peaceful Baby Music 00:40
36 Piano Music For Babies 00:40
37 Relaxing Music For Babies 00:41
38 Sleep Like A Baby 00:40
39 Sleep Songs 00:40
40 Sleeping Music For Babies 00:40
41 Sleeping Music 00:41
42 Sleepy Baby 00:43
43 Soothing Baby Music 00:41
44 Sweet Dreams Angel 00:40
45 Twinkle Twinkle Little Star 00:40