Nhạc thai giáo Johann Sebastian Bach

Âm nhạc của Johann Sebastian Bach được cả Mozart, Beethoven, Chopin, Robert Schumann, và Felix Mendelssohn vô cùng ngưỡng mộ. Ông được xem là một trong những nhà soạn nhạc có nhiều ảnh hưởng nhất của thời kỳ Baroque và là một trong số những nhà soạn nhạc vĩ đại nhất từ trước đến nay.
Tải app Mamibabi để nghe đầy đủ!
Tải app
Hoặc quét mã trên điện thoại để tải
# Tiêu đề
1 Air Aus Der Suite Nr.3 In D 04:00
2 Air on a G String 04:50
3 No Limit 03:14
4 Partita in B Minor BWV 831 -Overture in the French Style-- III. Gavottes I II 02:00
5 Prelude and Fugue in G Major, BWV 550- II. Fugue 04:35
6 Violin Partita No. 2 in D Minor BWV 1004- IV. Giga 04:48
7 Violin Sonata in G Major BWV 1019- III. Allegro 05:22