Mở
APP
Cac mom oi mih đg lo lamk day ạk 24w tag 2 ki den 27 w tag them 3 ki trog khi mih an bih thuog ko nhiu lamk .nhug tag nhah bị ngua toan than ko sd thuoc dc phai lam sao day ạk ..
1 thích
2 thảo luận


XEM THÊM TRONG HỘI
Mang thai
Mọi thứ về mang thai cho mẹ trong suốt 280 ngày
BÀI ĐĂNG MỚI
Xem thêm các bài đăng mới

BÁCH KHOA TOÀN THƯ