CÁCH TRỊ HĂM CHO EM BÉ KHÔNG CẦN KEM TRỊ HĂM MÌNH ĐÃ LÀM THỬ VÀ THÀNH CÔNG
Mới cách đây bé mik bị hăm do đi nhìu do bé đang tướt bò mik đã lấy sữa mẹ rửa cho bé và đến chìu là hết đỏ ửng qa ngày hôm sau mà hết hăm hẳn.dùng cách này vừa an... Xem thêm