Mở
APP
Hôm nay cháu đi gặp các bâc... Mà vui wua đê. Sau 34 tuần mang noa trong bụng . Đi khắp nơi mà chả có duyên xem mặt nó. Nay duyên lắm.

Nhờ làm theo các bài thai giáo trên app là cháu như ông gióng ý . hợp tác với mẹ lắm, biét nge giọng mẹ r, lần nào mẹ gọi là cugx ngọ ngoạy, cưng xĩu

cảm ơn mamibabi ạ
50 thích
21 thảo luận · 1 chia sẻ


XEM THÊM TRONG HỘI
Thai giáo
Giải đáp, chia sẻ mọi thắc mắc về Thai giáo
BÀI ĐĂNG MỚI
Xem thêm các bài đăng mới

BÁCH KHOA TOÀN THƯ