Các mom ơi ! Hôm 17 tuần mình đi siêu âm bé khép chân , bác sĩ nói sau 21 tuần siêu âm lại . Nên cũng 21 tuần rồi mình , mình cũng định siêu âm xem giới tính của con . Các mom đi qua cho mình xin vía hổ đực mới ạ . Mình 2 gái rồi... Xem thêm