Các mẹ ơi con em bị ngã từ giường xuống đất thấy có vết lõm sọ, sờ kĩ thì thấy. Các mẹ cho em hỏi vết lõm có tự đầy lên ko?