Mở
APP

Bảng chiều cao, cân nặng, chu vi vòng đầu chuẩn của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ

Con yêu cao lớn và phát triển mỗi ngày luôn là mong mỏi của bậc làm cha mẹ. Chính vì vậy, bảng chiều cao, cân nặng và chu vi vòng đầu của trẻ là một trong những yếu tố quan trọng giúp mẹ nhận biết được tình trạng sức khỏe và thể chất của bé yêu để có sự can thiệp kịp thời là điều rất quan trọng.

1. Bảng chiều cao, cân nặng chuẩn

Bé gái

Tháng Cân nặng
chuẩn (kg)
Chiều cao
chuẩn (cm)
0 3.2 49.1
1 4.2 53.7
2 5.1 57.1
3 5.8 59.8
4 6.4 62.1
5 6.9 64
6 7.3 65.7
7 7.6 67.3
8 7.9 68.7
9 8.2 70.1
10 8.5 71.5
11 8.7 72.8
12 8.9 74
13 9.2 75.2
14 9.4 76.4
15 9.6 77.5
16 9.8 78.6
17 10 79.7
18 10.2 80.7
19 10.4 81.7
20 10.6 82.7
21 10.9 83.7
22 11.1 84.6
23 11.3 85.5
24 11.5 86.4
30 12.7 90.7
36 13.9 95.1

Bé trai

Tháng Cân nặng
chuẩn (kg)
Chiều cao
chuẩn (cm)
0 3.3 47.9
1 4.5 52.7
2 5.6 56.4
3 6.4 59.3
4 7 61.7
5 7.5 63.7
6 7.9 65.4
7 8.3 66.9
8 8.6 68.3
9 8.9 69.6
10 9.2 70.9
11 9.4 72.1
12 9.6 73.3
13 9.9 74.4
14 10.1 75.5
15 10.3 76.5
16 10.5 77.5
17 10.7 78.5
18 10.9 79.5
19 11.1 80.4
20 11.3 81.3
21 11.5 82.2
22 11.8 83
23 12 83.8
24 12.2 84.6
30 13.3 88.4
36 14.3 92.2

2. Bảng chu vi vòng đầu

Tháng Chu vi (cm)
0 34.8
3 40
6 42.4
12 45
15 45.8
18 46.5
21 47
24 47.5
27 47.8
30 48.2
33 48.4
36 48.6