Lợn con hay hắt xì

Vào nghe Lưu lại
"Lợn con hay hắt xì" kể về một bạn lợn con bị cảm. Tiếng hắt xì của bạn ấy đã gây ra một số rắc rối, khiến vài người bạn bị thương. Bản thân lợn con suýt nữa không được tham gia liên hoan với các bạn. Thật may, bác voi đã ra tay giúp đỡ tất cả các bạn ấy.
Nhận ngay 5,000+ hoạt động Thai giáo, Giáo dục sớm, Tập nói sớm, Ăn dặm VIP
Thai giáo
Giáo dục sớm
EASY, Luyện ngủ
Tập nói sớm
Ăn dặm VIP
Tư vấn 1:1