Tiếng ồn trắng (white noise)

Vào nghe Lưu lại
Cho bé nghe để giúp bé đi vào giấc ngủ dễ dàng hơn, nên tắt đi sau khi bé đã ngủ. Thời gian nghe từ 10 - 15 phút. Ba mẹ để điện thoại cách xa con ít nhất 2 mét và bật âm lượng nhỏ, đủ nghe.
Nhận ngay 5,000+ hoạt động Thai giáo, Giáo dục sớm, Tập nói sớm, Ăn dặm VIP
Thai giáo
Giáo dục sớm
EASY, Luyện ngủ
Tập nói sớm
Ăn dặm VIP
Tư vấn 1:1