Câu chuyện bó đũa

Vào nghe Lưu lại
"Bó đũa xé lẻ từng chiếc sẽ dễ dàng bẻ gãy, còn đồng lòng gắn kết thành một bó sẽ không dễ gì lay chuyển" - Đó là thông điệp mà ông cha ta muốn truyền dạy cho con cháu từ hàng ngàn đời nay qua truyện cổ tích "Câu chuyện bó đũa"
Nhận ngay 5,000+ hoạt động Thai giáo, Giáo dục sớm, Tập nói sớm, Ăn dặm VIP
Thai giáo
Giáo dục sớm
EASY, Luyện ngủ
Tập nói sớm
Ăn dặm VIP
Tư vấn 1:1