Ai được phục vụ trước - Truyện cổ Hàn Quốc

Vào nghe Lưu lại
Gấu, thỏ, gà và cóc được mời đi dự tiệc, đến giờ ăn mới nảy sinh vấn đề ai sẽ là người được phục vụ trước tiên, cứ theo thông lệ thì cứ ai cao tuổi nhất sẽ được dọn ăn.
Nhận ngay 5,000+ hoạt động Thai giáo, Giáo dục sớm, Tập nói sớm, Ăn dặm VIP
Thai giáo
Giáo dục sớm
EASY, Luyện ngủ
Tập nói sớm
Ăn dặm VIP
Tư vấn 1:1