Em bầu thai đầu nên hỏi kinh nghiệm các m với.
Thai em được gần 14t, đi khám 13t bác sĩ bảo bình thường.
Em đọc thấy bảo qua 3 tháng đầu là an toàn cho bé nên vk ck em có gần gũi nhẹ nhàng, nhưng sáng dậy em thấy có dịch màu nâu, không biết có sao k?
Các m... Xem thêm