Các mom cho mình hỏi. Có mom nào đi khám mà thai dc 16 tuần rồi,mình hỏi bs trai hay gái mà bs vẫn nói nhỏ quá ko thấy j. 🥺nghe câu đó hết biết hỏi j nữa luôn á các mom.