Lúc 34w mình siêu âm bé bị nang não thất 2 bên, nhưng trước đó mọi xét nghiệm sàng lọc và siêu âm 4D hình thái học đều bình thường, 32w siêu âm doppler màu cũng bình thường. Bs chỉ bảo vậy thì không đáng ngại 2 tuần sau siêu âm kiểm tra lại và theo dõi thêm. Tuy nhiên... Xem thêm