Các mom cho em hỏi em bầu 33w mà cứ đi ngoài đau rát,ra máu thường xuyên như vậy có sao không các mom em tập đầu nên không có kinh nghiệm nhiều