E thai 35t, hôm đi siêu âm 34w5 ngay e bé đc 2,667g và 1 vòng dây cuốn cổ , bs cho e hỏi cân nặng của bé có nhỏ quá ko ah , và dây cuốn cổ 1 v có làm cho bé chậm tăng kg ko ak
E cảm ơn