Em bầu được 15 tuần rồi. Nên uống thuốc sắt gì để không bị táo bón các mom nhỉ